Pembelajaran dan pengajaran pendidikan islam dalam bidang pengurusan jenazah berasaskan web.

Siti Nor Asikin , Muhamad (2015) Pembelajaran dan pengajaran pendidikan islam dalam bidang pengurusan jenazah berasaskan web. [Undergraduate Final Year Project Report] (Submitted)

Full text not available from this repository.

Abstract

Projek pembelajaran dan pengajaran pendidikan islam dalam bidang pengurusan jenazah berasaskan multimedia untuk memudahkan sesi pembelajaran.Kertas kerja kajian ini dilaksanakan adalah untuk mengenal pasti kesan penggunaan laman sesawang dalam pembelajaran dan pengajaran pendidikan islam dalm bidang pengurusan jenazah.Walaubagaimanapun,para pelajar sekolah menengah menghadapi masalah tidak dapat memahami apa yang dipelajari kerana penjelasan yang kurang atau kabur dari guru.Mereka tidak dapat memberi tumpuan kerana bosan tanpa melihat visual.Masalah ini perlu diatasi supaya pelajar dapat menggunakan ilmu kemahiran ini apabila mereka melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi atau masuk ke alam pekerjaan.Kajian ini dilaksanakan adalah untuk mengenal pasti sama ada pembangunan laman web dalam pembelajaran dan pengajaran dalam pendidikan islam dalam bidang pengurusan jenazah mampu menarik minat pelajar,melalui kaedah pengumpulan data secara kuantitatif.Kajian menggunakan kaedah pengumpulan data secara soal selidik dan diedarkan kepada sampel kajian yang terdiri daripada pelajar tingkatan empat sahaja.Hasil kajian mendapati bahawa responden lebih berminat untuk menggunakan laman web dalam pembelajaran pengurusan jenazah.Oleh yang demikian,penggunaan laman web mampu menarik minat dan memberi kefahaman yang mudah kepada pelajar untuk menguasai bidang pengurusan jenazah.

Item Type: Undergraduate Final Year Project Report
Faculty: Faculty of Creative Technology and Heritage
Depositing User: Mr. Mohd. Fadzli Ismail
Date Deposited: 16 Nov 2016 11:27
Last Modified: 16 Nov 2016 11:27
URI: http://umkeprints.umk.edu.my/id/eprint/6273
Repository Statistic: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item