Kajian terhadap tema, persoalan, nilai murni, falsafah dan pemikiran dalam cerpen majalah dewan sastera tahun 1999 hingga 2000

Nurul Ashikin Zulkepli, (2010) Kajian terhadap tema, persoalan, nilai murni, falsafah dan pemikiran dalam cerpen majalah dewan sastera tahun 1999 hingga 2000. Undergraduate project report, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. (Submitted)

Abstract

Latihan ilmiah ini memberi focus kepada tema, persoalan, falsafah dan pemikiran nilai-nilai murni dalam cerpen Majalah Dewan Sastera pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Aspek yang dikaji seperti tema dan persoalan yang di keluarkan oleh penulis. Kaedah kajian yang digunakan sama ada kualitatif ataupun kuantitatif. kajian ini dibahagikan kepada lima bab utama yang membincangkan secara lebih terperinci. Bab 1 membincangkan dengan lebih terperinci tentang latar belakang kajian, penyataan masalah, persoalan kajian dan kesimpulan. Manakala Bab 2 menyorat kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji terdahulu. Bab 4 memaparkan dapatan kajian dan analisis yang diperolehi. Akhir sekali, Bab 5 membincangkan tentang perbincangan dan cadangan penulis terhadap dapatan kajiannya.

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Faculty: Faculty of Creative Technology and Heritage
Supervisor: Dr. Syed Abdullah B. Syed Sulaiman
Programme: Pengajian Warisan
Deposited By: Pn. Tengku Zuliana Tengku Muda
Date Deposited: 18 Nov 2013 02:01
Last Modified: 18 Nov 2013 02:01
URI: http://umkeprints.umk.edu.my/id/eprint/2042

Actions (login required)

View Item View Item